Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla [30.12.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=261191:cs&lang=cs&list=432021:cs,261191:cs,248817:cs,25809... / 2001-29.htm (htm)

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla (v českém jazyce) [30.12.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=432021:cs&lang=cs&list=432021:cs,261191:cs,248817:cs,25809... / l_23020060824cs00120012.pdf (pdf)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictvíText s významem pro EHP [30.12.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387158:cs&lang=cs&list=453620:cs,391838:cs,387159:cs,38715... / 32004L0048CS.pdf (pdf)

Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=186155:cs&lang=cs&list=186155:cs,185618:cs,&pos=1&page=1&n... / 31992L0100CS.pdf (pdf)

Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=294610:cs&lang=cs&list=300912:cs,294610:cs,293853:cs,&pos=... / 31993L0098CS.pdf (pdf)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází [29.12.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=344298:cs&lang=cs&list=344298:cs,343702:cs,344507:cs,&pos=... / 31996L0009CS.pdf (pdf)

Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu [10.03.2007]- (sekce: Právní předpisy EU)
Autor: Jiří Jirsa / Externí link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:248:0015:025:CS:HTML / 31993L0083CS.pdf (pdf)

Líbí se vám tento web?
spíše ne
40 40
ano
30 30
ne
28 28
spíše ano
9 9
Suma hlasů: 107
[22.4.2012] Výroční konference o Evropském autorském právu 2012

V Trevíru se od 10. 5. do 11. 5. 2012 koná velmi kvalitní výroční konference o Evropském autorském právu pořádaná Akademií evropského práva. Tento rok je mezi řečníky i prof. Jiří Malenovský, soudce Soudního dvoru EU, který se stal v posledních letech hlavním zpravodajem pro autorskoprávn&iacut e; judikaturu.O konferenci pořádané minulý rok je možné více informací nalézt v tomto článku:

·  ; Jirsa, j. Konference Evropské autorské právo. Průmyslové vlastnictví, 2011, č. 4, s. 146 - 150.

 

Kompletn&i acute; program a informace jsou uvedeny na následujíc&i acute;m odkazu:

https://www.era.int /upload/dokumente/13274.pd f[22.4.2012] Již 6. výroční setkání Asociace evropských učitelů práva duševního vlastnictví
Po minulém ročníku, který se konal na Právnické fakultě v Praze - více informací je zde: http://www.eiptn.org/Pragu e/Report_5th_EIPTN_Worksho p_Prague_2011.pdf, se tento rok konference asociace schází v Itálii. Program, prezentace a další podrobnosti budou postupně k dispozici na následujíc&i acute;m odkaze: http://www.eiptn.org/Milan /index.html

[4.6.2007] Komunitární práva k duševnímu vlastnictví - současnost a budoucnost
Mezinárodní asociace pro ochranné známky (INTA) a Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) organizují konferenci nazvanou "Komunitárn&ia cute; práva k duševnímu vlastnictví - současnost a budoucnost" v Bruselu (Belgie) 4. června 2007.

[12.3.2007] STOA seminář: Politické možnosti pro zlepšení evropského patentového systému

Seminář proběhne v Evropském parlamentu 14. 6. 2007, od 10.00 do 12.30.

http://www.tekno.dk/sub page.php3?article=1388& ;toppic=kategori11&lan guage=uk&category=11Cesky Francais English Deutch
Tvorba INTERNETOvých stránek, WebHosting Rozhled.cz