Provozovatel restaurace musí platit za pouštění hudby hostům[10.03.2007]

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil přestupek provozovatelky restaurace v Praze, která bez souhlasu Ochranného svazu autorského (OSA) pouštěla v restauraci reprodukovanou hudbu, aniž by zaplatila autorský honorář. Provozovatelka tak porušila autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů).

Magistrátem hlavního města Prahy jí za to byla uložena dvou tisícová pokuta a tisíc korun jako náhrada nákladů spojených s projednáním přestupku. OSA, který vystupoval v řízení o přestupku jako poškozený, byl se s svým nárokem na náhradu škody odkázán na občanskoprávní řízení. Žena se obrátila na Městský soud v Praze. Svoji argumentaci založila na tom, že umožnění poslechu hudebních děl vysílaných rozhlasem nebo televizí např. v ubytovacích zařízeních, restauracích, obchodech, čekárnách u lékaře či veřejných dopravních prostředcích, je ze strany provozovatelů těchto prostor pouze službou bezprostředně související se službami v takových zařízeních primárně poskytovanými. Městský soud žalobu zamítl. Proto žena podala kasační stížnost k NSS, který se ale s rozhodnutím soudu městského ztotožnil a stížnost zamítl.

Podle soudců NSS musí provozovatel, který umožní hostům své restaurace poslech hudebních děl vysílaných rozhlasem nebo televizí, zaplatit podle zákona jejich autorům odměnu. Není přitom rozhodující, že tak činí v souvislosti s poskytováním určitých služeb. „Podstatná je skutečnost, že dílo je zpřístupňováno třetím osobám pro jejich osobní potřebu nikoli pro osobní potřebu toho, kdo dílo zpřístupňuje,“ uvádí se v rozhodnutí NSS.
Provozovatel restaurace přitom musí platit autorovi odměnu bez ohledu na to, že za vysílání díla platí už provozovatel rozhlasu nebo televize (vysílatel). Podle zákona a zcela v souladu s mezinárodními smlouvami tak v jednom okamžiku vzniká autorovi díla nárok na odměnu „dvakrát“: (1) za vysílání díla rozhlasem nebo televizí, (2) za zpřístupnění díla vysílaného rozhlasem nebo televizí veřejnosti. Pokud přenos rozhlasového nebo televizního vysílání díla uskutečňuje jiná osoba než vysílatel, vzniká autorovi díla nárok na odměnu dokonce „třikrát“. (§ 21, § 23, § 22 autorského zákona).

(Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 36/2006.)

 

Tisková zpráva Nejvyššího správního soudu. 6. 3. 2007

http://www.nssoud.cz/tiskzprava.php?myID=120

 

 

Líbí se vám tento web?
spíše ne
369 369
ano
328 328
ne
286 286
spíše ano
11 11
Suma hlasů: 994
[22.4.2012] Výroční konference o Evropském autorském právu 2012

V Trevíru se od 10. 5. do 11. 5. 2012 koná velmi kvalitní výroční konference o Evropském autorském právu pořádaná Akademií evropského práva. Tento rok je mezi řečníky i prof. Jiří Malenovský, soudce Soudního dvoru EU, který se stal v posledních letech hlavním zpravodajem pro autorskoprávn&iacut e; judikaturu.O konferenci pořádané minulý rok je možné více informací nalézt v tomto článku:

·  ; Jirsa, j. Konference Evropské autorské právo. Průmyslové vlastnictví, 2011, č. 4, s. 146 - 150.

 

Kompletn&i acute; program a informace jsou uvedeny na následujíc&i acute;m odkazu:

https://www.era.int /upload/dokumente/13274.pd f[22.4.2012] Již 6. výroční setkání Asociace evropských učitelů práva duševního vlastnictví
Po minulém ročníku, který se konal na Právnické fakultě v Praze - více informací je zde: http://www.eiptn.org/Pragu e/Report_5th_EIPTN_Worksho p_Prague_2011.pdf, se tento rok konference asociace schází v Itálii. Program, prezentace a další podrobnosti budou postupně k dispozici na následujíc&i acute;m odkaze: http://www.eiptn.org/Milan /index.html

[4.6.2007] Komunitární práva k duševnímu vlastnictví - současnost a budoucnost
Mezinárodní asociace pro ochranné známky (INTA) a Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) organizují konferenci nazvanou "Komunitárn&ia cute; práva k duševnímu vlastnictví - současnost a budoucnost" v Bruselu (Belgie) 4. června 2007.

[12.3.2007] STOA seminář: Politické možnosti pro zlepšení evropského patentového systému

Seminář proběhne v Evropském parlamentu 14. 6. 2007, od 10.00 do 12.30.

http://www.tekno.dk/sub page.php3?article=1388& ;toppic=kategori11&lan guage=uk&category=11Cesky Francais English Deutch
Tvorba INTERNETOvých stránek, WebHosting Rozhled.cz